Adriana-Corina Iotcov PFA

Competenţe

Faceţi clic aici pentru a vedea o listă cu câteva proiecte la care am lucrat recent

 

CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE

Documente juridice şi oficiale

Contracte: contracte de vânzare-cumpărare, contracte de leasing, contracte de împrumut, contracte pentru furnizarea de servicii , contracte de comodat

Declaraţii pe propria răspundere, certificate de rezidenţă, certificate de rezidenţă fiscală

Autorizaţii de mediu

Fişe de post

Procese verbale

Diplome de licenţă

Foi matricole

 

Afaceri, finanţe, bănci

Acte constitutive

Rapoarte de audit

Bilanţuri contabile

Extrase de cont

Scrisori de garanţie bancară

Manuale de politici şi proceduri bancare

Rapoarte al directoratului

Rapoarte de conformitate

 

Cercetare de piaţă

Studii de piaţă

Proiecte de cercetare

Chestionare - diverse domenii

 

Marketing

Prezentări ale produselor

Materiale publicitare

 

IT

Site-uri web

Software (interfaţa cu utilizatorul, fişiere de ajutor)

Documentaţii şi manuale de utilizare

 

Tehnic

Instrucţiuni de utilizare şi operare a diverselor echipamente

Fişe tehnice

Planuri de securitate şi sănătate în muncă

Caiete de sarcini

 

Altele

Jurnalism: comunicate de presă, rapoarte monitorizare presă

Agricultură

Mediu şi dezvoltare durabilă

Fabricarea băuturilor alcoolice

 

PROIECTE RECENTE

 

PerioadaCombinaţia de limbiDescriereNumăr aproximativ de cuvinte
August 2012Română - englezăAgricultură şi rapoarte privind siguranţa alimentelor12.000 cuvinte
Iulie - august 2012Română - englezăDocumente bancare: proceduri privind administrarea riscului de credit, fişe ale clienţilor, contracte de împrumut, rapoarte de conformitate90.000 cuvinte
June 2012Română - englezăRaport de conformitate10.000 cuvinte
June 2012Română - englezăSituaţii financiare6.000 cuvinte
Mai 2012Română - englezăRaport de audit12.000 cuvinte
Aprilie 2012Engleză - română Comunicat de presă şi politică de comunicare 5.000 cuvinte
Martie 2012Română - engleză Studiu privind utilizarea social media în educaţie 10.000 cuvinte
Februarie 2012Română - engleză Politici contabile 6.000 cuvinte
Ianuarie 2012Engleză - românăLocalizare software - Interfaţa cu utilizatorul şi fişierele de ajutor15.000 cuvinte
Ianuarie 2012Română - engleză Traducerea unui website pentru o companie de software5.000 cuvinte
Decembrie 2011Engleză - românăJuridic – Acord privind o serie de studii clinice5.000 cuvinte
Noiembrie 2011Română - engleză Studiu tehnic (structuri de date)10.000 cuvinte
Septembrie 2011Română - engleză Caiet de sarcini - oferta tehnică60.000 cuvinte
August 2011Engleză - românăChestionar studiu de piaţă3.000 cuvinte
Iulie 2011Română - engleză Caiet de sarcini8.500 cuvinte
Iunie 2011Engleză - românăDocumentaţie juridică pentru un site de socializare21.000 cuvinte
Mai 2011Română - engleză Traducerea unei reviste cu destinaţii turistice din România25.000 cuvinte
Aprilie 2011Engleză - românăTraducerea unui chestionar privind competenţele de management3.000 cuvinte
Februarie 2011Română - engleză Traducerea unei reviste cu destinaţii turistice din România20.000 cuvinte
Ianuarie 2011Engleză - românăLocalizarea unui site important de socializare - Redactare40.000 cuvinte
Ianuarie 2011Engleză - românăRedactare şi corectură pentru interfaţa cu utilizatorul a unei aplicaţii software5.000 cuvinte